لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ایران ۱۶:۵۴

تراژدی در دريای مديترانه

بيم از آن می‌رود که با کشته شدن نزديک ۷۰۰ نفر در آبهای دريای مديترانه اين واقعه وخيم‌ترين بحران مهاجرت از طريق دريای مديترانه بوده است.
بیشتر

دختربچه جوانی به ساحل بندر پوزالو در سيسيلی (ايتاليا) حمل می‌شود - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)
۱

دختربچه جوانی به ساحل بندر پوزالو در سيسيلی (ايتاليا) حمل می‌شود - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)

پرسنل گارد ساحلی ایتالیایی با پوشش حفاظتی جسد مهاجر مرده‌ای را حمل می‌کنند - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)
۲

پرسنل گارد ساحلی ایتالیایی با پوشش حفاظتی جسد مهاجر مرده‌ای را حمل می‌کنند - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)

کودکی پس از رسيدن به ساحل بندر پوزالو در سيسيلی (ايتاليا) توسط امداگران حمل می‌شود - ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ (۱۹ آوريل ۲۰۱۵)
۳

کودکی پس از رسيدن به ساحل بندر پوزالو در سيسيلی (ايتاليا) توسط امداگران حمل می‌شود - ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ (۱۹ آوريل ۲۰۱۵)

مهاجران نجات يافته در عرشه کشتی گارد ساحلی ایتالیایی موسوم به «برونو گرگورتی» دراز می‌کشند - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)
۴

مهاجران نجات يافته در عرشه کشتی گارد ساحلی ایتالیایی موسوم به «برونو گرگورتی» دراز می‌کشند - ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۲۰ آوريل ۲۰۱۵)

بارگذاری بیشتر

XS
SM
MD
LG