لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۴۹

در ارتباط با ترور دادستان زابل ۱۲ نفر بازداشت شده اند


رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی استان ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از بازداشت همه متهمان به قتل دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ خبر داده است.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ابراهیم ﺣﻤﯿﺪی افزوده است که بیشتر اﯾﻦ متهمان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮارت و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارند اما ﺑﺎ گروه های بگفته او تروریستی و معاند، هیچ ارتباطی نداشته اند.
رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن همچنین گفته است که دوازده متهم یاد شده دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ را در ارتباط با ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر کشته اند.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ، دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ در ۱۵ آﺑﺎن ماه ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻤﺮاه راﻧﻨﺪه اش در زابل ترور شد.
XS
SM
MD
LG