ببینید

تبلت

برنامه‌های قبلی
تبلت
00:15:00
پنجشنبه, 07/17/1399 - 22:45

تبلت

تبلت
00:15:00
پنجشنبه, 07/10/1399 - 22:45

تبلت

تبلت
00:15:00
پنجشنبه, 07/03/1399 - 22:45

تبلت

در باره برنامه

برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.