برنامه‌های قبلی
جنسیت و انتخابات
01:00:00
سه شنبه, 03/25/1400 - 18:00

جنسیت و انتخابات

مستند "بدون زنان"
00:30:00
چهارشنبه, 03/26/1400 - 17:45

مستند «بدون زنان»

انتخابات و ورزشکاران
00:30:00
یکشنبه, 03/23/1400 - 21:30

انتخابات و ورزشکاران

در باره برنامه

«گزارش ویژه» با نگاهی عمیق تر به موضوعهای روز می پردازد وهمراه با کارشناسان، آنها را به شیوه ای واقعی، ملموس، و متوازن برای بینندگان خود بیان می کند.