ببینید

۹ شب

قسمت‌های کامل
۹ شب
00:30:00
14 تیر 1399

۹ شب

۹ شب
00:30:00
13 تیر 1399

۹ شب

۹ شب
00:30:00
12 تیر 1399

۹ شب

در باره برنامه

اخبار «۹ شب» برنامه خبری صدای آمریکا، هر روز به مدت نیم ساعت تازه ترين خبرهاى جهان و گزارشهاى تحليلى را در قالب یک برنامه تلویزیونی به بینندگان صدای آمریکا ارایه می دهد. «۹ شب»، برنامه‌ای جدید و مشترک از صدای آمریکا و رادیو فردا در صداى آمريكا ۳۶۵ است.