ببینید

خبر ۸

برنامه‌های قبلی
خبر ۸
00:30:00
سه شنبه, 07/22/1399 - 20:00

خبر ۸

خبر ۸
00:30:00
دوشنبه, 07/21/1399 - 20:00

خبر ۸

خبر ۸
00:30:00
یکشنبه, 07/20/1399 - 20:00

خبر ۸

در باره برنامه

مجله خبری «خبر ۸» نگاهی به خبرهای آمریکا، ایران و جهان دارد و از شنبه تا پنجشنبه در ساعت ۸ شب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت پخش می‌شود.