برنامه‌های قبلی
فرارو
00:24:00
چهارشنبه, 03/07/1399 - 18:06

فرارو

فرارو
00:30:00
سه شنبه, 03/06/1399 - 19:30

فرارو

فرارو
00:24:00
چهارشنبه, 02/31/1399 - 18:06

فرارو

در باره برنامه
  • فرارو مجموعه ای است از مستندهای علمی و فنی. در این مستندها با تازه های اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، آخرین پژوهش های علمی و فنی، و نامداران عرصه های علم، فن و اقتصاد آشنا می شویم.