برنامه‌های قبلی
مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 10/11/1399 - 21:30

مسافر کنجکاو

مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 10/04/1399 - 21:30

مسافر کنجکاو –منچستر

مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 09/27/1399 - 21:30

مسافر کنجکاو – کاردیف

در باره برنامه

چمدان‌هایتان را ببندید و با این مسافر کنجکاو با دید خاصش همراه شوید. او شما را به مشهورترین و جذاب‌ترین اماکن تاریخی در کشورهای مختلف جهان می‌برد.