برنامه‌های قبلی
مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 03/29/1399 - 22:37

مسافر کنجکاو

مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 03/15/1399 - 21:30

مسافر کنجکاو

مسافر کنجکاو
00:30:00
پنجشنبه, 03/08/1399 - 21:30

مسافر کنجکاو

در باره برنامه

چمدان‌هایتان را ببندید و با این مسافر کنجکاو با دید خاصش همراه شوید. او شما را به مشهورترین و جذاب‌ترین اماکن تاریخی در کشورهای مختلف جهان می‌برد.