برنامه‌های قبلی
دیدبان شهروند
00:54:00
شنبه, 07/26/1399 - 18:06

دیدبان شهروند

دیدبان شهروند
00:54:00
شنبه, 07/19/1399 - 18:06

دیدبان شهروند

دیدبان شهروند
00:54:00
شنبه, 07/12/1399 - 18:06

دیدبان شهروند

در باره برنامه

دیدبان شهروند یک برنامۀ هفتگی است که با گردآوری اخبار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در ایران، به افشای فساد در دستگاه‌های دولتی و قربانیان آن می‌پردازد.