سرویس فارسی صدای آمریکا پروژه ویژه ای را درباره دانشگاه های مهم در ایالات متحده و مطالعاتی که در این مراکز آموزشی و پژوهشی در باره ایران صورت می گیرد، ارائه می دهد.

این پروژه، اطلاعاتی را در باره دانشگاه ها، مراکز مطالعات ایرانی در آنها، و اندیشه وران برجسته ای که ریاست این مراکز پژوهشی را بر عهده دارند شامل می شود.
 
 
Voice of America Persian Service is presenting a special project about the leading universities in the United States and the world class Iranian studies conducted at these centers of higher learning and academic research in America

The guide includes information about the universities, about their centers of Iranian studies and the leading scholars who chair these research centers

 
 
                                                                                

دانشگاه هاروارد

پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد
 

Harvard University
The Iranian Oral History Project at the Harvard Center for Middle Eastern Studies

 

دانشگاه پرینستون

مرکز شرمین و بیژن مصور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس
 

Princeton University
The Sharmin and Bijan Mossavar-Rahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies

 

دانشگاه ییل

برنامه مطالعات ایرانی در مرکز مک میلان دانشگاه ییل
 

Yale University
Program in Iranian Studies at the Yale MacMillan Center

 

دانشگاه مریلند، کالج پارک

انستیتوی مطالعات ایرانی روشن
 

University of Maryland - College Park
Roshan Institute for Persian Studies

 

دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

برنامه مطالعات ایرانی (ایرانشناسی) دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس
 

University of California, Los Angeles (UCLA)
The Program of Iranian Studies at the University of California, Los Angeles

 

دانشگاه استنفورد

برنامه مطالعات ایرانی حمید و کریستینا مقدم
 

Stanford University
Hamid and Christina Moghadam Program in Iranian Studies

 

دانشگاه ویرجینیا

برنامه مطالعات ایرانی (ایرانشناسی) در دانشگاه ویرجینیا
 

University of Virginia
Persian Studies at the University of Virginia

 

دانشگاه کلمبیا

مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا
 

Columbia University
Center for Iranian Studies

 

دانشگاه نیویورک

پروژه ابتکاری مطالعات ایرانی در دانشگاه نیویورک
 

New York University
The Iranian Studies Initiative at New York University

 

دانشگاه آریزونا

برنامه زبان فارسی و مطالعات ایرانی (ایرانشناسی) دانشگاه آریزونا
 

University of Arizona
Program in Persian and Iranian Studies at the University of Arizona