.

کدام تاثیر کرونا بر زندگی مردم در ایران بیشتر بوده است:

اثرات بد بر روی اقتصاد و معیشت
20%
اثرات بد بر بهداشت و سلامت مردم
4%
تاثیر بد روانی و روحی
6%
همه موارد
69%
124 رای