Biden VOA Persian special show

قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. صدای آمریکا این سخنرانی و واکنش نماینده جمهوریخواهان را به طور زنده و با ترجمه همزمان پخش خواهد کرد.

برنامه ویژه صدای آمریکا برای این مراسم، چهارشنبه ۸:۳۰ شب به وقت واشنگتن، ۵:۰۰ بامداد پنجشنبه به وقت ایران آغاز می‌شود.