راهبرد امنیت ملی درباره ایران توسط کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان، بزرگترین کمیته پارلمانی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا رونمایی شد.

 

طرح قانونی مهم جمهوریخواهان: شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راه است