Lawmakers from the main opposition Kuomintang (KMT) party occupy the parliament to protest against the nomination of a close aide to the President to a top-level watchdog in Taipei
اشغال ساختمان پارلمان تایوان توسط اعضای حزب اصلی مخالف  تایوان (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰)

اعضای حزب اصلی مخالف دولت تایوان روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه بار دیگر ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کردند. این اقدام پس از درگیری و در اعتراض به کاندیدا شدن یکی از دستیاران ارشد رئیس جمهوری آن کشور برای احراز یک سمت ارشد نظارتی رخ داده است.

به گزارش رویترز، خشونت و اعتراض در پارلمان تایوان غیرمعمول نیست. ماه گذشته میلادی نیز پس از آن که قانونگذاران حزب حاکم دموکراتیک مترقی موانع ایجاد شده توسط اپوزیسیون در اعتراض به آن چه «استبداد دولت» خوانده بودند را در هم شکستند، درگیری‌هایی در پارلمان این کشور رخ داد.

حالا نیز اشغال پارلمان پس از درگیری اپوزیسیون با قانونگذاران حزب حاکم برای ورود به ساختمان پارلمان رخ داده است.