Defense Secretary Mark Esper testifies during a House Armed Services Committee hearing on Thursday, July 9, 2020, on Capitol…
مارک اسپر - آرشیو

وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ مرداد گفت: از بیش از یک سال پیش که در این مقام تایید شدم یکی از مواردی که روشن کردم این بوده که اجرای استراتژی دفاعی ملی در صدر اولویت‌های من خواهد بود.

مارک اسپر که در نشست سالانه امنیتی اسپن سخن می‌گفت افزود: استراتژی امنیت ملی به ما می‌گوید که ما در عصر رقابت بزرگ قدرت هستیم، و رقبای اصلی ما چین و روسیه هستند.

وی افزود: گروه دومی از کشورها هم هستند که باید در نظر داشت، مانند کره شمالی و ایران.

وزیر دفاع آمریکا گفت: نهدید دیرپای سازمان‌های افراطگرای خشن نیز از جمله مواردی است که در این معادله نقش دارد.