Aramideh
حمیده آرمیده مجری این برنامه ویژه بود.

صدای آمریکا به بهانه ادعاهای آزار جنسی علیه محسن نامجو خواننده سرشناس ایرانی، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت یک برنامه ویژه با عنوان « #من_هم: از روایت تا عدالت» داشت. در این برنامه که به میزبانی حمیده آرمیده پخش شد، با وکیل آقای نامجو، برخی منتقدان وی و همچنین چند کارشناس حقوقی، فعال حقوق زنان و روانشناس گفتگو شد:

بخش هایی از این برنامه را در زیر ببینید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخه کامل این برنامه را نیز اینجا ببینید: