تاکید دوباره سخنگوی کاخ سفید: توپ در زمین ایران است؛ آنها باید قدم بردارد

21 بهمن 1399