واکنش غرب به تصمیم ایران: غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم توجیه غیرنظامی ندارد

27 فروردین 1400