هشدار پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی: هر حمله به آمریکا با پاسخی هزار برابر شدیدتر مواجه خواهد شد

26 شهریور 1399