جان کری با کره جنوبی درباره تخلیه آب نیروگاه اتمی فوکوشیما گفت‌وگو کرد

31 فروردین 1400