صدور مجوز استفاده اضطراری برای تزریق عمومی واکسن کرونا در آمریکا و واکنش پرزیدنت ترامپ

22 آذر 1399