نماینده آمریکا در امور ایران: امیدواریم در سال جدید شاهد تعامل جدید و احترام متقابل بین ایران و آمریکا باشیم

27 اسفند 1399