بازگشت رسمی آمریکا به توافق تغییرات اقلیمی؛ استقبال دیگر کشورها از اقدام ایالات متحده

01 اسفند 1399