داوطلبان در آمریکا برای آنهایی که به رایانه مسلط نیستند نوبت واکسن کرونا می‌گیرند

30 فروردین 1400