بغض جو بایدن پیش از ترک ایالت دِلاور و حرکت به سمت شهر واشنگتن

01 بهمن 1399