دیپلماسی آمریکا برای پایان درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها؛ گزارش گیتا آرین

29 اردیبهشت 1400