خانواده جان‌باختگان پرواز اوکراینی: از آغاز می‌دانستیم سپاه به عمد شلیک کرده است

28 فروردین 1400