درگیری پلیس و معترضان تل‌آویو به خاطر یک ساختمان

01 اردیبهشت 1400