آمادگی یک شرکت سوئیسی برای ضدعفونی کردن صدها میلیون بطری شیشه‌‌ای کوچک ویژه واکسن کرونا

05 بهمن 1399