رای‌گیری درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به طور مجازی توسط اعضای شورای امنیت آغاز شده است

24 مرداد 1399