رودی جولیانی: مردم ایران کشوری دموکراتیک، آزاد و با حقوق برابر زن و مرد می‌خواهند

28 تیر 1399