در صورت تایید واکسن کرونا شرکت فایزر توسط مقام‌های نظارتی چند ساعته در آمریکا توزیع می‌شود

02 آذر 1399