نسخه کامل برنامه نوروز ۱۴۰۰ - چهار ساعت برنامه شاد با مهمانان متنوع

03 فروردین 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت: 9:30 قبل از ظهر
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جدول بازپخش برنامه نوروز ۱۴۰۰ صدای آمریکا 

  • شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

 ۲ عصر به وقت ایران – ۶ صبح به وقت واشنگتن

  • یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰

۱ صبح به وقت ایران – ۵:۳۰ غروب شنبه به وقت واشنگتن

۸ صبح به وقت ایران – ۰۰:۳۰ بامداد به وقت واشنگتن

۲ بعد از ظهر به وقت ایران – ۶:۳۰ صبح به وقت واشنگتن

  • دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰

۲ بعد از ظهر به وقت ایران – ۵:۳۰ صبح به وقت واشنگتن

۱۱:۳۰ شب به وقت ایران – ۳ عصر به وقت واشنگتن

۲ بعد از ظهر به وقت ایران – ۵:۳۰ صبح به وقت واشنگتن

  • سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰

 ۱۱:۳۰ شب به وقت ایران – ۳ عصر به وقت واشنگتن

  • چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰

۲ بعد از ظهر به وقت ایران - ۵:۳ صبح به وقت واشنگتن

۱۱:۳۰ شب به وقت ایران – ۳ بعد از ظهر به وقت واشنگتن

  • پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ 

۲ بعد از ظهر به وقت ایران - ۵:۳ صبح به وقت واشنگتن

۱۱:۳۰ شب به وقت ایران – ۳ بعد از ظهر به وقت واشنگتن