بن بست سیاسی برای تشکیل دولت لبنان؛ درگیری‌ گروه‌ها در بیروت، پای نیروهای نظامی را باز کرد

27 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.