سخنگوی سفارت اسرائیل در آمریکا: مقایسه کشور اسرائیل با سازمان تروریستی حماس را متوقف کنید

27 اردیبهشت 1400