نخستین واکنش وزیر خارجه ایران به فایل افشا‌شده؛ آیا «ظریف»، نگران خدا و مردم بود؟

07 اردیبهشت 1400