دومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم در اعتراض به وضعیت دستمزدها

12 مرداد 1399