تصاویر ماهواره‌ای جدید از توسعه یک سایت موشک دوربرد ایران خبر می‌داد

16 اردیبهشت 1400