پدر محمد طاهری از کشته‌شدگان آبان۹۸ می‌گوید: رای دادم آینده بچه‌هایم بهتر شود؛ شناسنامه پسرم را باطل کردند

26 خرداد 1400