نگاهی به کارنامه اقتصادی حسن روحانی

15 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این گزارش نگاهی دارد به کارنامه ای که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پست از هشت سال حضور در این سمت در حوزه اقتصاد از خود به جای گذاشته است.