برگزاری آزمون کنکور کارشناسی ارشد؛ عدم رعایت فاصله اجتماعی و نگرانی از شیوع کرونا

16 مرداد 1399