استعفای نخست وزیر فرانسه و انتصاب نخست وزیر جدید از سوی امانوئل ماکرون

15 تیر 1399