رئیس جمهوری فرانسه در پی قتل یک معلم، خواستار اتحاد در برابر افراط‌گرایی اسلامی شد

26 مهر 1399