پناهجویان کرد ایرانی در اربیل تجمع کردند؛ اعتراض به تاخیر رسیدگی در سازمان ملل

31 اردیبهشت 1400