سارا بازوبندی، متخصص اقتصاد سیاسی: تا مشکل کسری بودجه دولت حل نشود راه حلی برای اقتصاد ایران وجود ندارد

15 خرداد 1400