ادامه اعتراضات به بی‌آبی در شادگان، ۷۰ کیلومتری اهواز، استان خوزستان

31 تیر 1400