نمایشگاه ماشین‌های برقی در شانگهای چین، همزمان با کرونا

02 اردیبهشت 1400