بخشی از برنامه شطرنج – خسرو بیت‌اللهی: نفوذ اسرائیل در ایران حاکی از ضعف سپاه پاسداران است

16 اردیبهشت 1400