بخشی از برنامه شطرنج – زیباکلام: متاسفانه غربی‌ها به خاطر منافع اقتصادی‌شان نقض حقوق بشر در ایران را نادیده می‌گیرند

08 اردیبهشت 1400