بخشی از برنامه شطرنج –رسول بداقی: جمهوری اسلامی آشکارا از‌ بازنشسته‌ها دزدی می‌کند

01 اردیبهشت 1400